Andre prosjekter
Fra Kopernikus til Martha Louise
Tidligere upublisert artikkel om den nye tid.