Andre prosjekter
Alt er her hele tiden
Alt er her hele tiden. Vi omgis av hellige mysterium. Menneskenes gåter, trærnes mirakler, den tilbakevendende solens ufattelige kraft og gjenkomst. Vekslingen mellom dag og natt, årstidenes veksling, livets og dødens uomgjengelighet. Jordens trofaste stabilitet, verdenshavenes rekkevidder og ukjente dyp, himmelens høyde og jordens tyngde. Planetenes presise baner og uforklarlige betydning. Gressets grønnfarge og snøkrystallenes utrolige mangfold.
Barn som fødes, reiser seg på to ben og går, kyssets underfundige sprengkraft, ansiktenes fortellinger, språkenes mysterium og musikkens tilblivelse. Dyrerikets varierte verden: enhver art en manifestasjon av det samme tema. Er ikke alt det skapte manifestasjoner av Guds ansikt i det værende? Er ikke hele verden manifestasjoner over det samme tema: den store hellige forbindelsen, der hver enkelt del kan yte sitt bidrag til skaperverkets fullendelse? Hver enkelt del utgjør et av Guds navn, hver enkelt del er hellige ord i det store gudsspråket. Alt er her hele tiden: det betyr at hver del av det skapte i seg selv utgjør et mysterium som kan være inngangen til gudsriket for oss. Det åndelige er fortryllet i materien. Den guddommelige ur-enhet er forhekset i verden. Gud har utgytt seg selv i alle skaperverkets bestanddeler. Gud finnes i alt. Derfor er alt her hele tiden. Gud er ikke i det hinsidige, i kirkene eller i det fremtidige. Gud er her hele tiden. Utgytt i skaperverket. Gud er i det værende. Kløv treet og jeg er der. Derfor er det oss det kommer an på. Mennesket kan erkjenne det guddommelige, nå bak illusjonenes slør.