Andre prosjekter
Verdensvissheten
Engel. Vilja, 4 år
En usynlighet vandrer hele tiden gjennom verden, en lett engel med verdensvissheten i sin kappe; i melankolien kan vi bli vár denne engelen og spørre hva den vil fortelle oss. Det finnes alltid et lager av ubrukt potensial mellom menneskene og mellom menneskene og verden. Det er menneskets kongeverdighet, menneskets gudestempel og artsbestemmelse å finne dette potensialet og utføre den oppgaven det byr oss. Å tyde de gåtefulle beskjedene og de hemmelige inskripsjonene på engelens kappe. Å bli vár engelens nærvær er den første oppgaven.
Fra Kristusskriften finnes i sand, vind og stjerne. Kommer.