Andre prosjekter
Kali II
Kali er symbolet for den første spirituelle kraften, den som skjærer i gjennom, den som ødelegger egoet.

Når Gud som spirituell kraft, den ytterste kraft,  åpenbarer seg, vil det komme som et sjokk, fordi mennesket sover i sine selvtilfredse tanker. Det identifiserer seg med sine sovende tanker. Menneskets kamp, egoets kamp går ikke lengre enn dette som har med selvidentitet å gjøre, som egentlig er en higen etter kjærlighet. Som Eckhart Tolle sier: Menneskene har gjort seg til tiggere, de tigger for småting, når de egentlig har en lysende diamant rundt halsen, i hjertet. Menneskene ser ikke. Når Kali åpenbarer seg vil dette rystets. Det er ingen oppvåkning uten krise. Alt vil rystes.

Shiva kan sees på som egoet. Shiva holder egoet. Det blir for mye for egoet, det går inn i en transe. Det hele er ubegripelig; tanken oppløses, fordi tankene ikke har noen plass når dette skjer. Hvis du plutselig ser en tiger komme ut av skogen setter du deg ikke ned for å tenke. Du blir plutselig helt klar i hodet.

Shiva går inn i transe når Kali kommer. Enten transe eller døden. Ikke transe, men opplysningen i Gud, ekstase. Ego-oppløsning og ekstase hører sammen.

Slagscenen er verden. Menneskene som kriger mot hverandre.

Shiva er heldig - han er den eneste som underlegger seg kraften. De andre mister hodet i kampen, i smerten, i striden alle er involvert i. Det å være separat eksistens er en slags evig kamp.