Andre prosjekter
Artikler om film
Se oversikt og korte utdrag av noen av mine artikler publisert i Z filmtidsskrift 1988 - 1993.