Sophia Tidsskrift
Himmelvesenet Sophia
"Uoppdaget er menneske og menneskejord", sier Nietzsche. I en søken etter moderne spiritualitet og erkjennelse ønsker vi å bidra til utforskelsen og oppdagelsesreisen mot våre store uutforskede kontinent. I følge C.G. Jung er det et kontinent som er like stort som den ytre verdens mangfoldige land og riker.
På denne reisen, som er en erkjennelsesreise, er himmelvesenet Sophia en ledestjerne i et kaos, en påkallelse. Hvem er Sophia? Sophia er den guddommelige visdom, mor til tro, håp og kjærlighet. Sophia er avbildet på russiske ikon og æres både av det gamle testamentes fullbyrder, Johannes Døperen, og det nyes stam-moder, Jomfru Maria. Sophia er ideen om mennesket, om det menneske som besvarer og fullfører skaperverket gjennom sin egen skapende guddomskjerne.

Sophia er forbindelsens vesen, mer enn Logos er hun Eros: hun forener sannhet, skjønnhet og kjærlighet, himmel og jord. Hun er stedet der øst og vest møtes, der den døde tenkning, intellektualismen går under, og den "nye" tenkning, visdommen oppstår, der intelligens og spiritualitet er forent i hjertet. Der tenkningen blir poesi, det vil si personlig, og der det er visdom som søkes, heller enn kunnskap. En visdom som allerede finnes - oppdagelsesreisen er egentlig en utforsking av noe kjent: en erindringsprosess. Det er bare en slik visdom som kan redde oss fra den ørkenen intellektualismen og individualismen fører oss ut i.

Hun er menneskets vekst mot lyset: gjennom de virksomheter som søker å foredle virkeligheten, som filosofi, religion og kunst, hever skapningen seg opp, det er ikke skaperen som senker seg ned til oss. Slik forbindes på nytt himmel med jord - gjennom mennesket selv.