Relegelion
Relegelion er en liten bok med foto og tekster som tematiserer en moderne innvielse.

Relegelion. Sophia Prezz Forlag 2009.
A5 format. 40 sider. Kr. 70,-.

Re-legere: forbinde det som er adskilt, skape ny helhet. En gang var vi alle ett; religion er en av de formene menneskene har skapt for å forsøke å holde forbindelsen til den store helheten ved like, for igjen å knytte an til det som vi en gang var en del av.

Denne boken beskriver en moderne innvielsesvei gjennom dikt, tekster, foto og meditasjoner. Boken er basert på en utstilling.
"Den som ikke har tatt reisen til himmelen er ingen kunstner." William Blake