Andre prosjekter
Relegelion
Installasjon, Kunstskolen på Rotvoll vår 2003.Helle Bjerkan: Installasjon: Relegelion, en innvielse i fire stadier
Eli Madeleine Bjerkan: Foto
Grete Hammer: Maleri
Nina Wang: Maleri