Sophia Tidsskrift
Sophia 2010

I dette nummeret: Eckhart Tolle, Alex Grey, spirituell økologi mm.

Kan bestilles fra forlaget. Kr 100,-.


Fra innholdet:

"Jeg er på reise. Ikke en vanlig reise fra et sted til et annet, men en eksistensiell reise, fra en forståelseshorisont til en annen. Fra en virkelighet til en annen, fra et paradigme til et annet. En reise fra kunnskapens og opplysningens paradigme til bevissthetens paradigme. Denne reisen har pågått i tjue år og tiden har kommet for å formulere den med ord. Denne artikkelen er første kapittel i denne reisebeskrivelsen. Og fordi det er min reise jeg forteller om, må jeg være personlig. Men jeg håper og tror at de personlige innslagene er av en universell, allmenn art, som gjør at flere kan kjenne seg igjen i dem.

Da jeg var tjue, visste jeg at jeg måtte begi meg ut på denne reisen. Jeg hadde overhodet ikke noe valg. Den verden jeg var vokst opp i, føltes fattig, trang og trist; ja bevisstløs. Jeg måtte undersøke om ikke virkeligheten hadde mer å by på. Filosofistudiet brakte meg fort til begrepet forståelseshorisont. Jeg forsto tidlig at det er vår forståelseshorisont og våre tanker som skaper vår verden. Dette trigget meg. Kunne jeg forandre min virkelighet ved å finne nye måter å tenke på? JA! Å undersøke min kulturs og min egen forståelseshorisont ble min måte å reise på, min metode for å søke hjem. For jeg følte meg ikke hjemme i den verden som var mitt hjem." (Fra artikkelen Martin Heidegger og Eckhart Tolle av Gry Orfei Solbraa)
"Alle kjenner lengselen, men ingen kjenner kjærligheten." Sigbjørn Obstfelder