om Sophianett
Om Sophianett
Akvarell: Anne Lise Bjerkan
Sophianett er et nettsted for Helle Maria Bjerkans virksomheter, som alle er inspirert av Sophia, visdommens gudinne. Sophia har gitt navn til filosofien (philo-sophia= kjærlighet til visdommen).