Sophia Tidsskrift
Sophia 2009
I dette nummeret: Hjertets intelligens, Filosofi som en øvelse i å dø, antiguruen Krishnamurti, Forbindelsens filosofi, Poesien som erkjennelsesform, dikt av Rumi mm.

Kr. 100,-. Kan bestilles fra forlaget.

Les mer
Sophia 2004
Fødselens mysterium, Undringens kongelighet, Depresjon og hellighet.

Kr 50,-.

Les mer
Sophia 2001
Temaet for dette nummeret er dialog. Alt virkelig liv er møte! Martin Buber, Emmanuel Levinas, Simone Weil, Botho Strauss, Rilke og Rodin, Marko Pogacnik.

Kr 70,-

Les mer
Sophia 1999
William Blake, Pavel Florenskij, Antoine de Saint-Exupéry, Peter Waterhouse.Les mer
Sophia 1998 (første nummer)
Kaj Skagen, Marius Wahl Gran, Ta religionen tilbake, Meditasjon, Rudolf Steiner, dikt.
Les mer
.