Sophia Tidsskrift
Moderne sofiologi
En moderne Sophia-forståelse handler både om visdom, forbindelse og nærvær. Vår kultur har ensidig dyrket intelligensens og intellektualitetens krefter – med en materialistisk kultur uten sidestykke i historien som resultat. Nå ser det ut til at denne kulturen står på avgrunnens terskel. Og apokalypsekreftene finnes både inne i oss og utenfor oss. Det positive ved en slik endetidskultur er muligheten for en ny tid – en tid som fordrer helt andre sjelskrefter enn de hittil oppvurderte, og en tid som påkaller en revolusjon både på det politiske, økonomiske, seksuelle, pedagogiske, filosofiske og flere andre områder.


Les mer
Gud består av to energier som utfyller hverandre
Robert Powell mener at noen av vår tids viktigste spirituelle oppgaver er å søke kunnskap om, å få et forhold til, og å ære himmelvesenet Sophia. Gjennom en tusenårig tradisjon med patriarkalsk dominans er hun blitt skjøvet ut av vårt verdensbilde. Men hun var med fra tidenes morgen; hun er modergudinnen som har inspirert alle religioner og alle spirituelle fellesskap.
Les mer
Jeg er
Johannes-evangeliet inneholder syv “Jeg- er-ord”. Hvert av disse kan sees som et urbilde som viser et stadium i en disippelvei. Ved en fordypelse i disse ordene har man mulighet til å trekke fra et forheng til en verden av skjult visdom.Les mer
Moderne Sophia-manifestasjoner
Intuisjonen – en vei mot et nytt klarsyn. De moderne mysteriene finner sted på jernbanestasjonene. Mellomrommenes usynlige helligdommer. Klangen fra verden. Øyeblikkets sakrament. Den lengselen som mennesket ikke engang vet det har. Livskrisene og livssmerten som tempeloffer. Møtet som moderne mysterieerfaring og kommunion. Den moderne prestetjenesten er å stille kong Amfortas-spørsmålet og å lytte frem skjønnheten bak ansiktet til den andre -
Les mer
Olav den Hellige: Mysteriets konge. Om depresjon og hellighet

Fra balkongen sin roper en liten jente glad ut til det tomme landskapet foran seg: ”Er det noen levende mennesker der ute? Her er jeg! Ser dere meg?” Samtidig går en tynn, gammel dame i grå kappe til nærmeste butikk, et stort lager med durende ventilasjonsanlegg i taket og stabler med varer på paller på gulvet. Hun skal kjøpe et brød. Brødet er altfor stort for henne, det er beregnet på familier. Hun må skjære det opp i skiver og fryse ned det meste. Vinden blåser friskt gjennom byen og berører jenta og kvinnen på samme måte. Kolossale skyer beveger seg sakte over himmelen. I den samme byen blir en vill vikingekonge feiret som helgen. Hans historie er historien om rådvillhet, ensomhet og fattigdom som veien til mystisk forening med en større kraft enn seg selv og frigjøring for andre forherdete og ulykkelige mennesker.Les mer
.