Sophia-coaching
Sophia-coaching – for deg som søker visdom om deg selv og din livsoppgave.

Kjenner du at du har større potensiale i deg selv som du ønsker å frigjøre?
Er du i en livskrise og ønsker veiledning i forhold til mulighetene dine?
Ønsker du å finne visdom i forhold til tilværelsens mange innfløkte og uoversiktlige sider?


Coaching med meditasjon
Jeg tilbyr coaching med guidet meditasjon. Gjennom meditasjonen går vi dypere ned bak problemstillingene. Her kan vi komme i kontakt med overraskende sammenhenger og se andre aspekt ved situasjonen enn den vi kanskje hadde tenkt oss i første omgang. Det kan dreie seg om å se sider ved deg selv som du kanskje ikke har sett før, det kan handle om større sammenhenger bak relasjonene dine, som for eksempel tidligere liv. Du kan også møte hjelpere og beskyttere som kan veilede seg i forhold til valg og livskriser.Les mer
Metode
En coachingtime begynner med kartlegging og innsirkling av problemet eller det som skal ha hovedfokus. Dette skjer gjennom samtale. Videre arbeider vi mot en klargjøring av hva som eventuelt skjuler seg av visdom bak situasjonen. Gjennom ulike metoder går vi enten dypere inn i problemet, eller vi arbeider med forløsning og strategier videre.Les mer
Coachingforløp
Et coachingforløp kan strekke seg over 1 - 3 ganger, men mest tilfredsstillende resultat får du av et forløp som strekker seg over 5 - 6 timer. Et coachingforløp kan også strekke seg over et år - det er avhengig av flere omstendigheter og opp til klienten selv.Les mer
Filosofien bak
Jeg har min coachingutdannelse fra Skolen for transpersonlig psykologi i København, som bygger på Roberto Assagiolis psykosyntese. Assagioli var student av Sigmund Freud og etterhvert medarbeider både av Freud og Carl Custav Jung, før han brøt ut og dannet sin egen skole.Les mer
.