Andre prosjekter
  • Kunstprosjekt
Artikler om film
Se oversikt og korte utdrag av noen av mine artikler publisert i Z filmtidsskrift 1988 - 1993.
  • Dikt og tekster
    • Dikt og tekster
  • Anbefalinger